கட்டுரைகள் மொழிபெயர்ப்பு 

ஹஜ் – நாசிர் குஸ்ரோ

Loading

“பூரணமாக அறிந்த நிலையில், மகத்தான மதிப்பச்சத்துடன் “லப்பைக்க” என்று சொன்னீரா? அல்லாஹ்வின் கட்டளையை செவியேற்றீரா? இப்றாஹீமைப் போல் கீழ்ப்படிந்தீரா?” என்று அவரிடம் கேட்டேன். அவர் “இல்லை!” என்றார்.

மேலும் படிக்க