கவிதைகள் முக்கியப் பதிவுகள் 

காற்றில் தளரும் சுமை

Loading

சிரித்துக்கொண்டிருக்கும் விழிகளுள்
தூசியைத் தூற்றி
கண்களைக் குளமாக்கி
அதில் தாமரை வளர்க்கும்
கைங்கரியம் அறிகிறது

மேலும் படிக்க