கவிதைகள் முக்கியப் பதிவுகள் 

தாழிடப்பட்ட நாட்களின் அகவல்

Loading

வரள்நிலங்களை உழுகின்றது
நோய்மையின் தவாளிப்பு
தொடுப்பறுந்த செய்திகளில்
துண்டிக்கப்படுகின்றது
தொலைதேசப் பறவையின்
சஞ்சாரம்

மலையெனக் குவியும் எண்களில்
மயானம் தோய்ந்து
காரிருள் கவ்வியிருக்கும் காலமாக
பகலில் தாலாட்டைச் சப்திக்கின்றது

மழைமேகங்கள் மறுதலித்த வெய்யில்
அனல் கனலும் அடவிகளைத்
தீமூட்டிக்கொள்கின்றன

பாதங்களற்ற வீதிகள்
சக்கரங்களின் உருளும்
சுமை நீங்கி ஓய்கின்றன

முளைத்த பசி
விழுங்கிய பசி
வீங்கிய பசியென சாதம் பிசைந்து
உருண்டைகளாகப் பிடித்துவைக்கிறாள்
ஏழைத்தாய்

விடுபடுதலின்றிப் பிழைக்கும்
வீடடைத்த காற்றில் சிறை வாசம்
சுவர்களில் களிம்பேற்றுகின்றது

தொடுதிரையில் சிந்திக்கொள்ளும் யாவும்
உலகநியதியில் ஒன்றென
பற்றற்று ஓலமிடுகிறது அகமனம்

கூடுகள் நிறைக்கும் முகாரி இராகம்
மூச்சுத்திணறச் செய்கின்றன பட்சிகளை

நிறமற்று வழியும்
கண்ணீர் அப்பிய செய்திகள்
குருதியின் நிறமாகின்றன

உறையச் செய்யும் திடம்
நெருங்கிய ஒருவரின் இழப்பில்
தோய்ந்த வாசம் ஊரை
இருட்கிடங்கில் அமிழ்த்துகின்றது

உலகக்கூரை கொரோனாவின் வார்த்தையால்
ஒழுகிச்சொட்டி வீடு காடு மேடெல்லாம்
வழிந்து நிறைக்கின்றது

எதிரொலிக்கும் சப்தங்கள்
எனக்குள்ளிருந்து என்னையும்
என்னிலிருந்து இன்னும் என்னையும்
வரவழைத்து கதிரைகளில் அமரச்செய்து
நலம் விசாரித்துக் களைத்துவிட்டோம்

விடியலுக்காய் காத்திருந்த கண்கள்
விடிய விடிய ஜன்னலில் உலர்கின்றன
உரத்து ஒலிக்கப்படும் குரல் அயலில்
பல வீட்டுச்சுவர்களைத் தகர்க்கின்றது

வீதிகளுக்கு மனித சஞ்சலமற்ற அமைதி
கால்த்தடங்களை ஒற்றி நீங்கலாக
வெறுமையின் செய்தியை
இலைசிலிர்த்த மரங்களுக்கு
தூது செல்கிறது காற்று!

Related posts

Leave a Comment